Schooljaar 2014/2015

Fries Landbouwmuseum

Levendig museum

Het Fries Landbouwmuseum is een modern ingericht, levendig museum. De stoommachine uit de zuivelfabriek draait, het geluid van de karnmolen klinkt in de boterhoek en een boerenfamilie uit de terpentijd klaagt over de slechte oogst en de hoge waterstand. Overal zijn filmpjes te zien  uit vervlogen tijden.

Perioden
Het Fries Landbouwmuseum toont de leef-, werk- en woonomstandigheden van de boer  tijdens verschillende perioden: De terpentijd, de middeleeuwen, de periode rondom 1870 en de perioden voor en na de tweede wereldoorlog.

Hoe hielden onze voorouders het hoofd (soms letterlijk) boven water, hoe gingen ze te werk, welke problemen kwamen ze tegen in hun strijd een bestaan op te bouwen en welke oplossingen kozen ze. Dat zijn de vragen die de basis vormen voor de inrichting van het museum.

Collectie

Het verhaal van de Friese boer door de eeuwen heen wordt getoond middels  een waardevolle en uitgebreide collectie landbouwgereedschappen en voorwerpen die gebruikt werden bij de akkerbouw en de veeteelt.

Ook  zijn er voorwerpen te bezichtigen die gebruikt zijn bij de zuivelproductie op de boerderij. In het museum zijn tevens de collectie van Stichting 'Us Mem' over het Fries Rundvee Stamboek, delen uit de Nationale Zuivelcollectie  en allerlei waardevolle pronk- en siervoorwerpen te zien.

Verder heeft het museum een fraaie verzameling schilderijen en afbeeldingen.

Wisselexposities

Naast de vaste collectie zijn er jaarlijks verschillende tijdelijke tentoonstellingen te bezichtigen. Kijk voor de recente wisselexposities op de website.

Meer dan een museum

Het museum deelt haar dak met het bezoekerscentrum Nationaal Park De Alde Feanen. Het gebouw is zowel over land als over water goed te bereiken en heeft een eigen kade. Na een bezoek  aan het museum en het  bezoekerscentrum  kunt u in het restaurant De Buitenplaats of op het fraaie terras van De Buitenplaats genieten van een heerlijke kop koffie of een lekker diner. Daarnaast beschikt het complex over een ruime foyer, verschillende zalen en een prachtig  theater. Het gebouw is dan ook een zeer geschikte en inspirerende plek voor bijvoorbeeld evenementen, congressen of een seminar.

Arrangementen en activiteiten

Voor groepen biedt het museum een keur aan activiteiten, altijd met een bezoek  aan het museum als basis. Denk hierbij aan combinaties met activiteiten zoals;  excursies in het Nationaal Park De Alde Feanen, rondvaarten, boerengolf,  skûtsjesilen of een tocht met een authentieke boerenzeilpraam. Maar ook kanoën, fietsen, wandelen of een combinatiebezoek aan andere musea in de omgeving zoals het Skûtsjemuseum of het Kokelhûs fan Jan en Sjut behoren tot mogelijkheden

Kijk op de website voor de mogelijkheden of bel  0511-539420.

adresgegevens

Fries Landbouwmuseum
Koaidyk  8b
9264 TP Earnew├óld
Tel. 0511-539420
info@frieslandbouwmuseum.nl
http://www.frieslandbouwmuseum.nl/