Schooljaar 2014/2015

Fries Scheepvaartmuseum

Schatten en schatkaarten! Het Fries Scheepvaart Museum in Sneek heeft alles aan boord.
We ontvangen jullie graag in ons nieuwe museum en starten met schatzoeken in het Kindermuseum op de eerste verdieping.

Daarna is het tijd om de collectie van het museum te ontdekken. Gewapend met een schatkaart en een werkblad gaan de leerlingen in groepjes van 5 met een begeleider verschillende zalen bekijken. Uit die zalen kiezen zij dan hun eigen museumschat en vullen terplekke het werkblad in.

We sluiten het programma weer af in het Kindermuseum bij de vuurtoren. Daar ligt een schatkist op de leerlingen te wachten. Door het goed beantwoorden van vragen kunnen er sleutels verdiend worden. Maar pas op. Er past maar 1 sleutel op het slot van de schatkist. De schatkist gaat niet zomaar open!

adresgegevens

Fries Scheepvaartmuseum
Kleinzand 16
8600 AD Sneek
Tel. 0515-414057
educatie@friesscheepvaartmuseum.nl
www.friesscheepvaartmuseum.nl