Schooljaar 2014/2015

Olterterperkerkje

Sint Hippolytuskerk Olterterp

Middenin de bossen van Olterterp  staat de Sint Hippolyituskerk. De kerk dateert uit 1415, de toren is in 1744 gebouwd. De gotische kerk heeft naast de toren en koorafsluiting trapgevels als bijzonderheid. De kansel met zandloper uit 1780 toont op de vijf kuippanelen afbeeldingen van de vier Evangelisten en Mozes met de Tien Geboden. De “herenbank” staat tegenover de kansel.

De familie Van Boelens, sinds de 18e eeuw bewoners van het toenmaals nabijgelegen Slot Boelens (tegenwoordig staat op die plek Huize Olterterp, nu hoofdkantoor van It Fryske Gea), schonk in 1744 500 gulden voor de bouw van de toren, waaraan een gedenksteen boven de ingang herinnert. Hun grote grafstenen en die van de aangetrouwde Lycklema a Nijeholts en de  wapenborden zijn in de kerk opvallend aanwezig. Het van Boelenswapen herkent u aan de eikeltjes en de vlasbloem (vlas werd hier vroeger veel verbouwd).


Het rondom gelegen kerkhof is omzoomd door oude beuken.

In 1520 woont er een boer – Boele geheten – in Olterterp. Hij en zijn  nazaten weten hun bezittingen alsmaar uit te breiden: door het sluiten van goede huwelijken, erfenissen te vergaren en verstandige aankopen  te doen. Zijn nazaat Mr. Ambrosius Ayso van Boelens heeft rond 1795 bijna heel Olterterp in bezit.

Deze Ambrosius brengt het tot president van de rechtbank in Heerenveen, Tweede Kamerlid en Grietman van Opsterland.

Hij laat op de plek waar ooit de voorganger van de Hyppolituskerk stond (achter de huidige boerderij op Aldhof 2) een privebegraafplaats voor zijn familie aanleggen, toen het begraven in de kerk verboden werd.

adresgegevens

Olterterperkerkje
Van Harinxmaweg 21
9246 TL Olterterp
Tel. 0512 38 14 13
olterterp@gmail.com