Schooljaar 2014/2015

Hannemahuis

Het Hannemahuis, centrum voor cultuur en historie

Het Hannemahuis behoort tot de vroegste huizen van de Harlinger binnenstad. De oudste delen dateren uit het midden van de 16de eeuw. In de eerste helft van de 18de eeuw werd het huis bewoond door de familie Scheltema en doordat dochter Lijsbet in 1743 trouwde met Sjoerd Hannema, kwam het huis in het bezit van de Hannema's. Het voorhuis is regelmatig aangepast aan de veranderende wensen ten aanzien van het gebruik. In de laatste honderd jaar gebeurde dat in 1911, 1938, 1988 en 2008.
Sinds 1957 is het gebouw als museum in gebruik. De familie Hannema verliet het huis in 1964, na het overlijden van Leendert Jacobus Hannema.

Het Hannemahuis is ook een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties, verenigingen, particulieren, stichtingen en de Openbare Bibliotheek dat zich ten doel stelt aan een zo breed mogelijk publiek op één plaats alle informatie over de geschiedenis en de cultuur van Harlingen en zijn bewoners toegankelijk te maken en beschikbaar te stellen. Het Hannemahuis doet dit door foto’s en films, boeken, tijdschriften en andere publicaties, gebouwen, monumenten, gevelstenen, bouwwerken, schilderijen, scheepsmodellen, zilver, archieven, registers en vele andere bronnen over de Harlinger cultuur en historie te beheren, conserveren, ontsluiten en exposeren. Het Harlinger Gemeentearchief bevat een schat aan informatie over leven en werken in de Friese havenstad in de afgelopen vijfhonderd jaar. Deze archiefstukken zijn voor iedereen te raadplegen in de studieruimte van het Gemeentearchief in het Hannemahuis.

Bezoek het Hannemahuis en beleef mee hoe de laatste Harlinger walvisvaarder vastliep in het poolijs, monster aan op de scheepsvaartafdeling, zwerf digitaal door de straten van het monumentale Harlingen, laat Simon Vestdijk het gedicht ‘Stad aan de Wadden’ voorlezen, ontdek hoe Harlinger aardewerk en tegels uitgroeiden tot een befaamd exportproduct en bekijk de verschillende kamers van een prachtig miniatuurhuis. Het Hannemahuis heeft 2 leskoffers; ‘De Johanna en de Willem’ (kennismaking met de nautische geschiedenis van Harlingen) en ‘Fries aardewerk, steengoed!’ (over Harlinger aardewerk).

adresgegevens

Hannemahuis
Voorstraat 56
8861 BM Harlingen
Tel. 0517 - 41 36 58
museum@harlingen.nl
www.hannemahuis.nl